Specjalność
Systemy Sterowania i Robotyki

Automatyka i Robotyka, II stopień

Instytut
Automatyki i Robotyki
Instytut Automatyki i Robotyki

Cechy

bogaty program kształcenia
elastyczność na rynku pracy
przygotowanie do prac projektowych w przemyśle
przygotowanie do prac badawczo-rozwojowych

Laboratoria

Treści kształcenia

sterowanie adaptacyjne
sterowanie predykcyjne
teoria sterowania
metody optymalizacji
systemy nieliniowe
integracja systemów automatyki
robotyka mobilna
robotyka manipulacyjna
sterowniki PLC
sieci przemysłowe
systemy mikroprocesorowe
systemy wizyjne
zastosowania robotyki w medycynie
inżynieria oprogramowania
systemy czasu rzeczywistego
sztuczne sieci neuronowe
sterowanie neurozmyte
przemysłowe bazy danych

Projekty badawcze

Informacje

Opiekun specjalności: dr hab. inż. Dariusz Pazderski
Instytut Automatyki i Robotyki
Karty ECTS 2022/2023
Instytut Automatyki i Robotyki
Wydział
Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Zakład Sterowania i Robotyki